Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật tại TIGI Shop

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

TIGI Shop (sau đây gọi là “Chúng tôi”) sẽ thu thập các thông tin cá nhân cần thiết của khách hàng như Họ và Tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ thanh toán, địa chỉ hóa đơn để chúng tôi cung cấp dịch vụ, xác thực và quản lý dịch vụ dựa theo thông tin của khách hàng.

2. Cam kết và Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi nội bộ Chúng tôi bao gồm các đại lý của Chúng tôi để chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Trong trường hợp cần thiết, Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin này để gửi thông báo khuyến mãi, cảm ơn, các thông báo khẩn cấp thông qua email, điện thoại hoặc thư tín.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ bắt đầu lưu trữ các thông tin của khách hàng kể từ lúc khách hàng đăng ký dịch vụ trên trang đăng ký của chúng tôi là https://tigishop.vn. Việc thu thập thông tin này sẽ diễn ra đến khi Chúng tôi hoàn thành mục đích thu thập thông tin và khách hàng có yêu cầu xóa thông tin.

4. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty cổ phần VonGroup
Trụ sở: 62 Trịnh Đình Cửu, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 02422 818 111

5. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Khách hàng có thể tự chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình tại trang quản trị dịch vụ tại TIGI Shop là https://tigishop.vn hoặc gửi yêu cầu vào hộp thư hỗ trợ hotro.tigishop@gmail.com

6. Trách nhiệm của khách hàng

Khách hàng có trách nhiệm khai báo thông tin đầy đủ và chính xác khi đăng ký mua hàng, dịch vụ. Khách hàng tự đặt mật khẩu cho tài khoản đăng nhập của mình và có trách nhiệm tự bảo mật thông tin đăng nhập.

Khi phát hiện truy cập bất hợp pháp, khách hàng phải có trách nhiệm thông báo ngay đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của Chúng tôi qua thư điện tử hotro.tigishop@gmail.com để chúng tôi xử lý kịp thời.